Pomáháme rodinám v nouzi – dětem zajišťujeme starší techniku a její servis pro jejich domácí studium

 

ABY DĚTI MOHLY STUDOVAT

Vdechněme technice druhý život. Některým rodinám se nedostává prostředků na nákup počítače. Jejich děti proto nedrží při studiu krok se svými spolužáky. Pro tyto děti získáváme techniku od dárců a organizujeme dobrovolníky, kteří pomáhají s rozvozem, instalací a servisem počítačů. Zároveň pomáháme základním a středním školám, aby vyučující lépe zvládali výuku na dálku.

CO JE POČÍTAČE DĚTEM?

Zástupci Nadačního fondu IT People (za podpory společnosti Mironet.cz a dobrovolníků z Karlovy univerzity) se rozhodli spustit dobročinnou akci na pomoc rodinám v nouzi – Počítače dětem. Cílem této akce je poskytnout rodinám v nouzi výpočetní techniku, která umožní jejich dětem studovat z domova a využít techniku k zvyšování počítačové gramotnosti a ke kreativním činnostem. 

Hledáme rodiny, které se vlivem koronavirové krize dostaly do finanční nouze a nemohou svým dětem poskytnout techniku pro jejich studium. Dále hledáme dobrovolníky, kteří nám pomohou svážet techniku od dárců, rozvážet techniku do potřebných rodin apod. V neposlední řadě také hledáme dárce, kteří nám věnují či odprodají vhodnou techniku.

Nejdříve společnost Mironet.cz věnovala do akce 1000 počítačů, aby tak inspirovala ostatní k stejné akci a vyčlenila prostory pro vytvoření instalačního centra. Následně se přidaly stovky dobrovolníků a dárců, kteří chtějí se podílet na této aktivitě.

Naše činnost neskončí po návratu dětí do škol, koronavirus jen ve vší naléhavosti upozornil na děti bez budoucnosti. Chceme vybudovat dlouhodobý projekt. Budeme pomáhat rodinám, které jsou aktivní a mají zájem o rozvoj digitální gramotnosti svých dětí, ale jejich ekonomická situace jim neumožňuje dítěti pořídit počítač. V 21. století chybějící digitální gramotnost ohrožuje budoucnost dítěte. Digitální gramotností nemyslíme schopnost si zahrát hry a mít přístup k sociálním sítím přes telefon. Digitální gramotností dítěte rozumíme možnost osvojit si běžné digitální pracovní nástroje pro kreativní tvorbu textů, výpočtů, obrázků nebo třeba videí.

ORGANIZÁTOŘI

Koronavirus si nevybírá a postihuje všechny bez rozdílu. Některým rodinám ale ztížil situaci natolik, že nemají prostředky pro obstarání vybavení pro své děti a jejich výuku na dálku. Nadační fond IT People a dobrovolníci, za finanční a technické podpory Mironetu, přináší pomoc v krizové situaci, která nastala prakticky přes noc a ochromila celou zemi. 

Naším cílem je, aby děti v rodinách ve finanční nouzi nezameškávaly výuku a byly schopny držet krok se svými spolužáky. V této oblasti podáváme pomocnou ruku a vytváříme most mezi dárci techniky, dobrovolníky, školami a rodinami v nouzi. Na počátku e-shop Mironet do akce vyčlenil 1000 počítačů s tím, že chce svojí iniciativou inspirovat ostatní k stejné pomoci. Je skvělé, že se za pouhých 14 dní přidalo stovky dárců a dobrovolníků. 

Budujeme dlouhodobý projekt, jehož organizaci zajišťují společnosti se zkušenostmi z podobných projektů.

  

IT People je nezisková organizace založená v 2013 s cílem podpory nadaných a znevýhodněných dětí, popularizaci IT oboru mezi mládeží a zejména získávání nadaných studentů pro studium technických (zejména IT) oborů vysokých škol. 

Nadační fond IT People provozuje vlastní IT tábor, podporuje nejrůznější aktivity jako Robotický den, Výstavu IT v pohybu atd. Nadační fond IT People získává prostředky pro svoji činnost výhradně od dárců a z pořádání společenských a kulturních akcí, jejichž výtěžek je směřován k zajištění příjmů chodu nadačního fondu. Příjmy nadačního fondu v roce 2019 dosáhly rekordních 2,1 milionu Kč.